Name                    Last modified   Size 
gdouros-aegyptus-fonts-2.52-1.fc12.src.rpm 21-Oct-2009 20:12 2.7M 
gdouros-aegyptus-fonts.spec         21-Oct-2009 20:10 1.7K 
gdouros-akkadian-fonts-2.52-1.fc12.src.rpm 31-Oct-2009 17:49 776K 
gdouros-akkadian-fonts.spec         31-Oct-2009 17:46 1.5K 
gdouros-alexander-fonts-3.01-1.fc12.src.rpm 03-Nov-2009 22:31 196K 
gdouros-alexander-fonts.spec        03-Nov-2009 21:57 2.2K 
gdouros-analecta-fonts-2.52-1.fc12.src.rpm 03-Nov-2009 22:03  52K 
gdouros-analecta-fonts.spec         03-Nov-2009 22:02 1.4K 
gdouros-musica-fonts-2.52-1.fc12.src.rpm  03-Nov-2009 22:18  69K 
gdouros-musica-fonts.spec          03-Nov-2009 22:17 1.5K 
gdouros-symbola-fonts-2.52-1.fc12.src.rpm  03-Nov-2009 22:27 463K 
gdouros-symbola-fonts.spec         03-Nov-2009 22:26 2.2K